Sestřih z konference pro kreativni Plzeň (EHMK 2015)

autor: Antonin Prochazka ml.
kamera: Antonin Prochazka ml. a Petr Pánek
Leiko CZ - shooting range, Czech republic, Pilsen


Střelnice Leiko, Plzeň
autor: Antonin Prochazka ml. by www.xxiv.cz
ipsc glock airsoft combat shooting treining IPSC CZ 75 CZ 58 Stage
SÍLA TICHA


Časosběrná pozvánka na vernisáž a následnou výstavu: "SÍLA TICHA" sochaře Jiřího Beránka v rámci akce: Světovar 2012 OTEVŘENO. Akci pořádá Plzeň 2015 o.p.s. pod záštitou primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy.
autor: Petr Klement, Petr Pánek
kamera, střih: Petr Pánek
HOSPODA "ANO PROSÍM"


ホスポダ アノプロシムは、本格的チェコ料理を、東京で味わうことのできるレストランです。 チェコの伝統料理とチェコ料理に、新しい息吹を吹き込んだ、 ホスポダアノプロシームオリジナルの料理をお楽しみ下さい。 世界有数のビールの産地であるチェコのビールと料理とが、 あなたをヨーロッパに誘います。 チェコ共和国で体験したあの味をぜひもう一度ご堪能下さい。
autor: Antonin Prochazka ml. by www.xxiv.cz
© 2008 - 2012 Občanské sdružení 24

Občanské sdružení 24